Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalının amacı sağlık hizmetlerinde mesleki eğitim almış aynı zamanda uygulamalı araştırmalarda çalışma yapabilecek öğrenciler yetiştirmektir. Programıyla Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı yaratıcı, analitik düşünebilme yeteneğini öğrencilere kazandırmayı amaçlamakla birlikte geleceğe yönelik olarak çağdaş bilime katkı yapabilmeyi hedefleyen bir birimdir. Bu çerçeve içerisinde anabilim dalı eğitim-araştırma ve tanı laboratuvarı hizmetleri vermektedir. 

Anabilim Dalına bağlı araştırma laboratuvarlarında kanser biyolojisi, metabolik hastalıklar ve nörogenetik bozukluklar konusunda çalışmalar sürdürülmektedir.
Tıp Fakültesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi bünyesinde Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalına bağlı olarak Moleküler Genetik Tanı, Hematoloji ve Doku Tipleme Laboratuvarları  rutin tanı hizmeti vermektedir.
Anabilim dalımız bir profesör, üç yardımcı doçent, 10 teknisyen, 5 yüksek lisans ve  7 doktora öğrencisi ve bir sekreter ile çalışmalarını sürdürmektedir.

 

AKADEMİK PERSONEL :
Prof.Dr.  SİBEL OĞUZKAN BALCI
Prof.Dr. MEHMET ŞAHİN
Prof.Dr. EMEL ŞAHİN 
Dr.Öğr.Üye. GÜLPER NACARKAHYA
Dr. Öğr. Üye. ABU SHAMEEM MD SAADAT KHANDAKAR
Dr. Öğr. Üye. SAFİAH OLABİ 

Dr.Öğr.Üye.SERDAR ÖZTUZCU

TEKNİK PERSONEL:
FÜSUN TUŞGÜL
YELİS KILIÇ
MEHMET AKIL

RUŞEN AVŞAR
AYSEL ERİNMEZ
TUĞBA ÇÖMEZ
AYŞENUR GÜLTEKİN
GÜLTEN YILMAZ
ALİ İHSAN DEVECİ
UĞUR ARSLANYÜREKLİ

SEKRETER:
FATMA TEYMUR 0342 360 60 60 / Dahili: 74480

YARDIMCI PERSONEL: Yunis Yılmaz