Anabilim Dalımızda halen 5 Profesör, 2 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi yapmaktadır. Anabilim Dalımızda Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora programı bulunmaktadır. Anabilim Dalımız Üniversitemizin farklı Fakülte ve Yüksek Okullarında açılan Biyokimya derslerini de yürütmektedir. Anabilim Dalımızda halen 7 Tıpta Uzmanlık Öğrencisi, 1 araştırma görevlisi (ÖYP) 24 Yüksek Lisans öğrencisi ve 9 Doktora öğrencisi eğitimlerine devam etmektedir.

AKADEMİK PERSONEL
Prof.Dr. MEHMET TARAKÇIOĞLU
Prof.Dr. BİNNUR ÖZYURT
Prof.Dr. SEYİTHAN TAYSI
Prof.Dr. İCLAL GEYİKLİ ÇİMENCİ
Prof.Dr. HÜLYA ÇİÇEK
Dr. Öğr. Üye. MUSTAFA ÖRKMEZ
Dr. Öğr. Üye. Dr. ELİF İŞBİLEN
Öğr. Gör. DEMET KAHRAMAN
Öğr. Gör. SİBEL AHİ