Biyofizik Anabilim Dalımız; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu'nda öğrenci eğitimi, 
ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim vermektedir.  

Akademik Personel :  
Prof.Dr. Can DEMİREL
Dr.Öğr.Üye.Ömer Can DEMİRTAŞ
Dr.Öğr.Üye.Serkan GÜRGÜL