Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kliniği, 14 Aralık 1999 tarihinde hizmet vermeğe başlamıştır. 2000 yılında Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Psikiyatri) Anabilim Dalına bağlı bir Bilim Dalı haline gelmiş ve 2001 yılında da Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu başkanlığında kurulmuştur. Anabilim dalında 2006 yılında Dr. Filiz Kılıç ve Dr. Murat Yüce uzmanlılarını almışlardır. Aynı yıl Doç. Dr. S. Salih Zoroğlu'nun İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne geçişi sonrası bir süre poliklinik hizmetlerine ara verilmiştir. 27 Ekim 2009 tarihinden itibaren Yrd. Doç. Dr. Ayşe Kılınçaslan Anabilim Dalı başkanı ve tek öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır.  Halen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu, Karşıt Olma Karşıt Gelme Bozukluğu, Davranım Bozukluğu, Özel Öğrenme Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Duygudurum Bozuklukları, Otizm ve Diğer Yaygın Gelişimsel Bozukluklar, Disosiyatif Bozukluklar, Somatoform bozukluklar, Konuşma Bozuklukları, Ruhsal Travma ile ilişkili bozukluklar, Tıbbi hastalık sürecinde oluşan ruhsal sorunlar ve diğer çocuk ve ergenlik dönemi ruhsal bozukluklar ile ilgili poliklinik ve konsültasyon hizmetleri verilmektedir.   

AKADEMİK PERSONEL:
Prof.Dr. CEM GÖKÇEN
Dr. Öğr. Üyesi. ZEHRA TOPAL

Dr.Öğr.Üyesi.MEHMET KARADAĞ