1973 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesine bağlı bir kampüs olarak kurulan Üniversitemiz 1987 yılında Gaziantep Üniversitesi İsmini almıştır. Tıp Fakültesi ise 1987 yılında kurulmuş ve 1988 yılında öğrenci alarak eğitim öğretimine başlamıştır. İngilizce Tıp Programı ise 2010 – 2011 yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Türkçe Tıp Programımızdan 2016 yılı itibari ile 1134 doktor mezun etmiş bulunmaktayız. Kendi mezunlarımız sınırlarımızı da aşan bir coğrafyada her pozisyonda görev yapmaktadırlar. Tıp Eğitiminde günümüz çok sayıda açılan tıp fakülteleri ile birlikte bir standart getirilme zorunluluğu açıktır. Tıp Eğitimi Programlarını değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (TEPDAD) Türkiye’de yaptığı çalışmalarla çok sayıda Fakültede akreditasyon süreci başlatmıştır. Fakültemizde asgari standartların sağlanmasını, eğitim ve öğretimdeki kaliteyi artırmak üzere bu sürece başvurma kararı almıştır. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi ülkemizin ve bulunduğu coğrafyanın hızla gelişen bir fakültesidir. Çok sayıda ülkeden ve böylelikle çok sayıda öğrencinin eğitim ve öğretim gördüğü fakültemizin, akreditasyon süreci içerisinde sadece tıp eğitimi değil araştırma açısından da yeni ve önemli bir ivme kazanacağına inanıyoruz.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin eğitim, araştırma ve hizmet öğelerine ilişkin amaç ve hedefleri tanımlanmıştır. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi eğitim, araştırma ve sağlık hizmet öğeleri ile ilgili faaliyetlerini entegre bir şekilde yürütmektedir ve bu amaçla bu öğelere yönelik altyapı ve olanaklarını sürekli geliştirmektedir. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesinin aşağıda belirtilen amaç ve hedefleri 03.07.2015 tarihinde güncellenmiştir.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin amacı:

 1. Aşağıdaki özelliklere sahip hekim yetiştirmektir;
 2. İnsani değerlere ve tıp etiğine bağlı,
 3. Tanı koyma ve tedavi etme konusunda yeterli beceriye sahip,
 4. Ülkenin ve bulunduğu bölgenin sağlık sorunları konusunda bilgi sahibi olan,
 5. Doğru bilgiye ulaşma yollarını bilen,
 6. Kanıta dayalı bilgi üreten ve elde ettiği bilgileri sorgulayabilen,
 7. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış ve sürekli kendini yenileyen,
 8. Toplum sağlığı ve bilim adına yararlı araştırmalar yapan, hekim yetiştirmektir.
 9. Sağlık sorunlarının nedeni, tanısı ve tedavisiyle ilgili bilinmeyenleri aydınlatmayı amaçlayan, kaliteli ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapmak ve bu araştırmalar için gerekli olanakları sağlamaktır.
 10. Çağdaş ve kanıta dayalı bilgiler ışığında ve güncel teknolojileri kullanarak en kaliteli sağlık hizmetini sunmaktır. 

Hedef

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak hedefimiz, nitelikli hekimler yetiştiren,  sonuçları kullanılabilir üst düzey bilimsel araştırmalar yapabilen, ülke çapında tıbbın her alanında lider ulusal ve uluslararası düzeyde söz sahibi olan ve tercih edilebilen, güncel bilgi ve teknolojileri kullanarak yüksek kalitede sağlık eğitimi ve hizmeti verebilen bir kurum olmaktır.

 Fakültemizin Eğitim Hedefleri

 1. Araştırarak, sorgulayarak ve etkili iletişim kurarak mesleğini başarılı bir şekilde uygulayan hekimler yetiştirmek.
 2. Dünya çapında başarısı kanıtlanmış tıp fakülteleri arasında gösterilebilmek için eğitim, araştırma ve bilim üretme ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 3. Etik değerleri bilen ve kanıksayan ve bu değerler doğrultusunda hareket etmenin önemine inanan hekimler yetiştirmek.
 4. Bilgi, beceri ve tutumu uygun bir biçimde özümseyerek doğru uygulayan hekimler yetiştirmek.

 Fakültemizin Araştırma Hedefleri

 1. Bilimsel araştırma olanaklarını ve kaynaklarını artırarak nitelikli çalışmaları desteklemek,
 2. Uluslararası düzeyde kalitesi kanıtlanmış dergilerde yayımlanan yayın sayısının artırılması,
 3. Tıp biliminin her alanında çözülmeyi bekleyen noktalara yönelik evrensel nitelikte projeler üretmek,
 4. Bilimsel araştırmaları toplumun hizmetine sunmayı hedefleyen projeleri teşvik etmek ve desteklemek,
 5. Fakültemiz ile Üniversitemizin diğer birimleri arasında koordinasyonu sağlamak ve deneysel araştırmalara destek olmaktır. Bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı desteği ile gerçekleştirilen Gaziantep Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı projesi çerçevesinde Uluğbey Multidisipliner Araştırma Merkezi ve Deney Hayvanları Araştırma Lab. tamamlanmış olup araştırıcılara hizmet vermeye başlamıştır.
 6. Öğretim elemanlarının araştırma bilgi ve görgüsünü arttırmak.

Fakültemizin Hizmet Hedefleri

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin esas amacı eğitim ve araştırmadır. Bu faaliyetlere ek olarak Tıp Fakültesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ve Onkoloji Hastanesi’nde nitelikli sağlık hizmeti verilmektedir. Bu sağlık hizmetiyle Tıp fakültesi öğrencilerini hasta ile iletişim kurma ve çeşitli becerileri kazanma imkanı sunulmaktadır ve uzmanlık öğrencilerinin eğitimini tamamlamasını sağlanmaktadır.