Gaziantep Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı çağdaş bilimsel gelişmelerin ışığında sağlık hizmeti veren, diğer taraftan uluslararası alanda söz sahibi olan, evrensel boyutta bilgi üreten, üstün nitelikli ve aydın hekimler yetiştirmeyi amaç edinmektedir. Anabilim Dalımız bünyesinde Genel Dâhiliye, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Romatoloji, Endokrinoloji, Geriatri, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalları yanı sıra İç Hastalıkları Yoğun Bakım Ünitesi, Kemoterapi Ünitesi, Diyaliz Ünitesi, Endoskopi Ünitesi, Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi, Aferez Ünitesi ve Laboratuarı bulunmaktadır. Toplam 165 yatak ve çok sayıda poliklinikle sağlık hizmeti verilmektedir. Anabilim Dalımızda teorik ve pratik içerikli öğrenci ve araştırma görevlisi eğitimi verilmekte, ayrıca tüm bilim dallarında yan dal uzmanı yetiştirilmektedir. Kliniğimiz içerisinde ulusal ve uluslararası düzeyde klinik ve laboratuar araştırmalar yapılmaktadır. Tüm bu imkânlarla Anabilim Dalımızda sağlık hizmetinde mükemmelliğin yakalanması yanı sıra bilginin üretimi, kullanımı ve yayılımı amaçlanmıştır. Teknolojik ve bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek sağlık hizmeti veren bilim dalımız ülkemizin ve bölgemizin sağlık alanındaki ihtiyaçlarına kolaylıkla cevap verebilir düzeydedir. Anabilim dalımız bünyesinde hizmet veren bilim dallarımız ve ilgilendikleri alanlar aşağıda verilmiştir. 

 

İÇ HASTALIKLARI BİLİM DALLARI:
ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI BİLİM DALI
GASTROENTEROLOJI BILIM DALI
GERİATRİ BİLİM DALI
GENEL DAHİLE BİLİM DALI
HEMATOLOJI BILIM DALI
İMMÜNOLOJİ VE ALERJİ HASTALIKLARI BİLİM DALI
NEFROLOJI BILIM DALI
ROMATOLOJI BILIM DALI
SOSYAL TIP
TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI
YOĞUN BAKIM

 

AKADEMİK PERSONEL:

Prof.Dr.MUSTAFA ARAZ
Prof.Dr.ERSİN AKARSU
Prof.Dr.CELALETTİN USALAN
Prof.Dr.VAHAP OKAN
Prof.Dr.MUSTAFA PEHLİVAN
Prof.Dr.MESUT ÖZKAYA
Prof.Dr.MURAT TANER GÜLŞEN
Prof.Dr.ÖZLEM TİRYAKİ USALAN
Prof.Dr.ZEYNEL ABİDİN ÖZTÜRK
Doç.Dr. FATİH TEKER
Doç.Dr. SUZAN TABUR
Doç.Dr. ABDULLAH EMRE YILDIRIM
Doç.Dr. AYHAN BALKAN

Doç.Dr.HANDAN HAYDAROĞLU ŞAHİN

Doç.Dr.TÜLAY KUŞ

Doç.Dr.HAMİT YILDIZ

Dr. Öğr. Üye.ÖZLEM NURAY SEVER
Dr. Öğr. Üye. BUĞRA TOLGA KONDUK
Dr. Öğr. Üye. HAVVA YEŞIL ÇINKIR 
Dr.Öğr.Üye.BUĞRA TOLGA KONDUK 
Dr.Öğr.Üye.SEZGİN BARUTÇU 
Dr.Öğr.Üye.GÜLSEREN ELAY

Dr.Öğr.Üye.AYDIN AYTEKİN
Dr.Öğr.Üye.ZEYNEL ABİDİN SAYINER