Aile Hekimliği, birey, aile ve toplum sağlığına katkıda bulunmak üzere, çocukluk, ergenlik, erişkinlik ve ileri yaş gibi yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, cinsiyet, yakınma, hastalık gibi bir ayrım yapmaksızın, sağlığın korunması ve geliştirilmesi ile karşılaşılabilecek tüm sağlık sorunlarının birinci basamakta erken tanı, tedavi, izlem ve rehabilitasyonuna yönelik olarak, tıp etiği ilkeleri ile uyum içinde çağdaş, nitelikli, kanıta dayalı bir sağlık hizmeti sunabilmek için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edinmiş olmayı gerektiren bir uzmanlık dalıdır.

Aile hekimliği Türkiye'de 1983 yılından beri bir uzmanlık dalı olarak mevcuttur. Türkiye'de aile hekimliği uzmanlık eğitimi 1985 yılında Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde, 1995 yılından itibaren Üniversitelerde verilmeye başlanmıştır. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı 2018 yılında Dr. Öğretim üyesi Hatice Tuba Akbayram’ın göreve başlamasıyla aktif faaliyete geçmiştir.

 

MİSYONUMUZ

Tıp fakültesi öğrencilerinin Aile Hekimliği disiplini ile ilgili farkındalıklarını sağlamak ve mezuniyet sonrasında birinci basamak sağlık hizmeti sunumunda kullanacakları bilgi, beceri ve tutumları kazanmalarına katkıda bulunmak.

Aile Hekimliği çekirdek yeterliliklerine sahip, toplumun sağlık sorunlarına duyarlı, koruyucu hekimliği ön planda tutan, güncel tıbbi bilgiyi takip edip bilgisini yenileyen, kanıta dayalı ve kaliteli sağlık hizmeti sunan, etik değerleri gözeten, iyi iletişim kurabilen aile hekimliği uzmanları yetiştirmek.

Birinci basamak sağlık hizmeti sunumuna ışık tutabilecek bilimsel araştırmalar yapmak.

Toplumun ihtiyaçlarına uygun kaliteli birinci basamak hizmeti vermek ve diğer tıp disiplinleri ile işbirliği yapmaktır.

 

VİZYONUMUZ

Aile Hekimliği disiplininin temel ilkeleri çerçevesinde güncel bilgi ve becerilerle donatılmış, birinci basamak sağlık hizmeti sunacak hekimlerin yetiştirildiği; Aile Hekimliği disiplinine katkıda bulunan, bilimsel araştırmaların yürütüldüğü bir klinik olmaktır.

 

AKADEMİK PERSONEL

Dr. Öğr. Üyesi HATİCE TUBA AKBAYRAM